Audio Cubes – setup osx-a i midi bridga

za korisnike Audio Cubes-a  da se pogleda dok je panika prije nastupa  a nejde…

dio OSX

1 . u finder ” Audio Midi setup ” kliknut na to

(window show midi )

2. tab midi devices

3. Iac driver

4. chekirati Device is on line

5. u Midi bridgu označit Iac driver  Midi out

postavka u   Midi Bridgu za slanje midi cc poruke

dok se pridjeljuje  midi kontrola stisnut solo u Midi Bridgu , oznaciti u aplikaciji ( Ableton-) parametar  koji se kontrolira sa jednom stranom kocke