QUNexus

U proljeće izlazi na tržište  QuNexus. Ovaj minijaturni  kontroler  ima 2 CV Input-a, Gate i 3 CV Output-a. Svjetleće tipke su polifone i osjetljive na dodir .

Cijena će biti ispod 150 eur i to će biti najeftinji kontroler sa Gate i CV outputom za kontrolu analognih sinthić modula koji nemaju midi input.

specifikacije :

– 25 Smart Sensor Keys detect Pressure, Tilt & Velocity
– 7 Octave Range
– Polyphonic Aftertouch
– Pitch Bend Pad
– 2 CV Inputs, Gate and 3 CV Outputs (16-bit)
– Portable: 3.3″ x 12.8″ x 0.43″, 11.2 oz
– Plug and Play: USB powered, no drivers needed