Novation Launchpad

Suradnja između Abletona i Novationa je izrodila još jedan zgodni gadget: Launchpad

Neodoljivo podsjeća na Akai APC40, kontroler koji je dizajniran da bi se puno lakše koristio session view, ali Novation Launchpad ima jednu veliku prednost: cijena (200$)

Moze ga se koristiti kao midi kontrola za mixer, pokretanje midi i audio clipova ili trigger samplova spremljenih u abletonov drum rack ili neki drugi instrument.

Novation je stavio i nagradnu igru u kojoj mozete osvojiti Launchpad i Ableton Suite 8: http://www.novationmusic.com/launchpad/


Continue reading “Novation Launchpad”

Ableton Live 8 – sitnice koje život znače – 1. dio

1. Izvorni (Raw) loopovi
Kad se pretražuju i preslušavaju samplovi sam loop pointovima u Browser-u, Live će reproducirati sample u Re-Pitch warp mode-u u trenutnom master tempu. Sample-u se u tom warp modu mijenja pitch, pa ako trebate provjeriti kako zvuči izvorno, samo pritisnite Raw tipku ispod Browsera i sample će se reproducirati bez warpa.
2. Grupiranje kanala
Kod live izvođenja svaka “stvar” je raspodijeljena na više kanala, no sada vishe nema potrebe za okidanjem svakog elementa posebno, rastežući tako Ableton projekt u širinu veću od širine Vašeg monitora. Dovoljno je grupirati svaku “stvar” i skupiti ju u jednu grupu. Tako se mogu okirati i scene.
3. Ispravno warpanje
Sa toliko warp modova u ponudi, kada god ubacujete veću kolekciju sample-ova, postavite si Default Warp Mode u opcijama programa, ovisno o zvuku samplova koje ubacujete.
Da se prisjetimo, Beats mode je namjenjen ritmičkim loopovima, Tones mode za vokale, monofone instrumente i bassline, Texture mode za polifone zvukove, sve vrste noise-a, atmosferične zvukove, Re-Pitch mode je najsličniji zvuku koji se dobije promjenom pitcha na primjerice, gramofonu, dok Complex mode objedinjuje Beats, Tones i Texture mode. Complex mode inače koristi mnogo više CPU-a nego ostali modovi.
4. Pitchana perkusija
Abletonov instrument Corpus se može koristiti za dodavanje boje zvuka perkusijama rezoniranim filterom. A isto tako Corpus može primiti MIDI signal i postaviti peak filtera u željeni ton.
5. Auto Warping za DJ-e
Ako ste DJ i warpate mnogo glazbe, pametno je isključiti Auto warp u opcijama da se izbjegne dodavanje nepotrebnih warp pointova za 90% elektronički producirane plesne glazbe.
6. Označavanje kanala
Ako želite pojačati neke elemente, a već ste blizu peaka, dovoljno je označiti sve kanale koje ne želite pojačavati i grupno mijenjati parametre. Isto radi i za funkcije Pan, Solo i Arm.
7. Korištenje Limiter-a
Kada koristite Limiter, pazite da je u pravom mode-u. U L/R mode-u, procesiranjej svakog kanala je od vojeno, ali u Stereo mode-u, ako je na jednom kanalu velik peak, oba kanala će biti limitirana. Stereo mode je u principu sigurniji jer L/R mode može utjecati na simetriju i stereo sliku.

Continue reading “Ableton Live 8 – sitnice koje život znače – 1. dio”