Posted on

Nektar Panorama P4 externa MIDI kontrola

Pogledajte u video uretku kako Nektar Panorama P4 lagano upravlja externim MIDI sound modulima:

Leave a Reply