Posted on

Novation Launchpad

Suradnja između Abletona i Novationa je izrodila još jedan zgodni gadget: Launchpad

Neodoljivo podsjeća na Akai APC40, kontroler koji je dizajniran da bi se puno lakše koristio session view, ali Novation Launchpad ima jednu veliku prednost: cijena (200$)

Moze ga se koristiti kao midi kontrola za mixer, pokretanje midi i audio clipova ili trigger samplova spremljenih u abletonov drum rack ili neki drugi instrument.

Novation je stavio i nagradnu igru u kojoj mozete osvojiti Launchpad i Ableton Suite 8: http://www.novationmusic.com/launchpad/